1 jaar Zeemeerplussen

15 maart 2013

Wisseling van de wacht aan het hof:

Abdicatie van de oude Queen en Vice-queens en benoeming van de nieuwe Queen en Vice- Queen.

1 jaar Zeemeerplussen: Troonsafstand van Queen en Vice-queens

Op 15 maart 2012 kwamen de Red Hat Ladies in Noordwijk bijeen om een doorstart te maken met een nieuw RHS-chapter, de Zeemeerplussen.
Een jaar geleden dus. 
Al voor de bijeenkomst van 15 maart 2013 deelde het Hof , dat de doorstart had mogelijk gemaakt, mee, dat zij nu, na een jaar, wilden aftreden. Zij hadden het afgelopen jaar met plezier dit chapter geleid, maar hebben eigenlijk niet de tijd, noch de ambitie om blijvend als Hof door te gaan.
Jammer, maar te respecteren! Als blijk van waardering en dankbaarheid, omdat zij de club bij elkaar hielden een jaar geleden, ontvingen de drie Hofladies een prachtige bos rozen (natuurlijk rood/paars) en een paasattentie van alle ladies.
Als nieuwe Queen en Vice-queen traden met aller instemming de ladies Gerry en Marianne aan. Lady Gerry zal onder de naam Queen Secunda naar buiten treden. De officiële scepter-overdracht zal op 27 maart a.s. in klein comité plaatsvinden, maar officieus droeg het Hof tijdens de bijeenkomst vandaag het stokje over. En dat ging ook weer gepaard met een bloemetje voor de nieuwe Queen en Vice-queen.
Tijdens de bijeenkomst werd de gang van zaken in het afgelopen half jaar geëvalueerd en waar wenselijk werden nieuwe afspraken gemaakt of oude bestendigd.
Na al deze serieuze zaken sloten de nieuwe Hof-ladies de bijeenkomst af met het uitdelen van een presentje aan alle ladies ter ere van deze eerste verjaardag van de Zeemeerplussen.
Sommigen moesten na afloop van de bijeenkomst naar huis of naar andere afspraken, en anderen bleven nog even bijeen om onder het genot van een heerlijke maaltijd nog wat na te praten.

Het was weer een gezellige avond.